Hamiltonplaketten

hamiltonplakett

Kennel Passat har tilldelats SKK:s Hamiltonplakett 2003
för förtjänstfull uppfödning av schäfer.