2013 – Storbringens Strix – Passat Aska

Passat Falco
falco2

Passat Falcon

Passat Ferax
ferax2

Passat Fight

Passat Fia
fia_20140919

Passat Fixa
fixa_2

Passat Freja